Draugystės g. 9-32

Marijampolė
Tel. +370 343 56286

Mob. +370 683 52444
El. paštas
info@matininkupaslaugos.lt

 
   
 
   
   
   
   

PASLAUGOS

UAB "NT matininkai" atliekamų paslaugų sąrašas:

Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai;

Tai nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas  suformuojant kadastrinių matavimų bylą. Jie atspindi turto dydį, fizinę būklę, turto vertę ir kitus objekto rodiklius. Kadastrinių duomenų tikslinimo metu,  matavimais fiksuojami nekilnojamojo turto pakitimai. Šie matavimai reikalingi pastatytiems, rekonstruotiems, pertvarkytiems pastatams. Taip pat formuojant naujus turto objektus, renkant inžinerinių tinklų, statinių kadastrinius duomenis.

Inžinerinių įrenginių kadastriniai matavimai;

Pagal pateiktas kontrolines-geodezines nuotraukas atliekami inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai, verčių ir nusidėvėjimo procento paskaičiavimai, kadastrinių matavimų bylų suformavimai.

Topografinės nuotraukos;

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos, kaimyninių sklypų ribos, sklype  esamų pastatų išdėstymas. Planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus esančias sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai;

Tai itin tikslus žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas ploto nustatymui, plano ir kitų techninių dokumentų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas. Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, žemės naudmenų kontūrai. Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai. Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla. Paslauga aktuali asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės sklypo plotį bei ribas savo nekilnojamuojo turto disponavimui.

Požeminių tinklų ir komunikacijų kontrolinės - geodezinės nuotraukos;

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje ir  Baltijos aukščių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar  duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti arba gali būti disponuojami tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas. 

Jei turite klausimų ar norėtumėte sužinoti daugiau apie ųmonės teikiamas paslaugas - drąsiai kelkite ragelį ir skambinkite vienu iš kontaktuose nurodytu numerių arba rašykite elektroniniu paštu.
   
    Ā©2008 UAB "NT matininkai" Visos teisės saugomos  

 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika